Produkty

Partnery navržené technologické komponenty pro ekologická a energeticky-technická zařízení

Především konstruktéři speciálních strojů sítě podnikatelů nabízejí zákazníkům na míru šité dodávkové služby, které obsahují například projektování, konstrukci a realizaci následujících přístrojů, nádob a agregátů:


  • Dopravní a dávkovací zařízení k transportu biogenních sypkých hmot
  • Tlakové nádoby a reakční nádrže pro termické a biotechnické procesy
  • Sušící zařízení pro biogenní sypké hmoty
  • Zařízení na výrobu proudu (ORC)


 

 

 

 

 

 

Krom toho jsou nabízeny stroje a příslušenství pro konzervaci energetických rostlin:

 • Silážní lisy
 • Fóliové hadice
 • Silážní fólie