Filozofie

Trvalá ekologicky a energeticko technická řešení pro rozmanité komplexní úkoly ochrany klimatu, životního prostředí a zdrojů v podnikové,jakož i komunální praxi je mnohdy možné řešit technologiemi Best-Practice (dobré praxe), ačkoliv tyto nejsou konfekčním zbožím. Všichni partneři sítě se upsali cíli celosvětové energetické revoluce ve prospěch obnovitelných energií a k naplnění tohoto cíle přispívají již roky a desetiletí. Budoucnost energetického hospodářství je a zůstává, ačkoliv ukotvena do systematických řešení se všemi ostatními ekologicko-politickými výzvami ochrany přírody, půdy, vodstva a proti imisím. Díky tomu zůstávají taktéž metodická a technická řešení týkající se snížení emisí, úprav odpadní vody a zhodnocení zbytkových látek v hledáčku našich vědců, inženýrů, techniků a montérů.

Podniky sítě spojily své rozličné kompetence a zkušenosti, aby tak mohly v projektově specifických konsorciích co možná nejlépe rozvíjet hospodářská a technologická řešení pro naše národní a mezinárodní zákazníky a tato pak realizovat ve vysoké kvalitě v tom nejlepším slova smyslu „Made in Germany“

Trvalý rozvoj je pro CINGS:

  • Podporovat u zákazníků úspěšný hospodářský růst
  • Podporovat spravedlivou účast na hospodářském vývoji skrze regionální koloběh tvorby hodnot
  • Šetrné zacházení s přírodními zdroji v regionu a jejich zachování pro budoucí generace
  • Dbát na sociální standarty pro lidi v podnicích