Vývoj

Milníky v založení, výstavbě a vývoji sítě podnikatelů

Červen 2012

Vytvoření nového korporátního designu a spuštění webového portálu www.cings.net

 

Únor 2012

Přijetí nových síťových členů a ustanovení o přetransformování firmy na mitteldeutsche innovationsnetzwerk für umwelttechnologie - středoněmecká inovační síť pro pro životní prostředí příznivé technologie (CINGS-network)

 

2011

Vývoj korporátní identity podnikatelské sítě a fixace podstatných inovativních oblastí

 

Srpen 2010

Založení sítě – zde ještě pod pracovním názvem  mitteldeutsches innovationsnetzwerk biosolar - středoněmecká inovační síť biosolar - (mib-network)