Služby

Základní kompetence partnerů sítě (k projektu se vztahující konsorciální nebo jednotlivé nabídky)v oblastech technologických postupů, techniky životního prostředí a energetické techniky - služby plánování, stavby, montáže a dodávek

Středoněmecká podnikatelská a inovační síť nabízí komunálním, komerčním a privátním zákazníkům, ku prospěchu vývoje a celosvětové výstavby postfosilního a ke zdrojům šetrného „Bioprůmyslu 21. Století“, jakožto důležité větvi moderního a udržitelného způsobu hospodaření a produkování, konceptualizaci, plánování a realizaci jakož i provoz energeticko-technických a k přírodě šetrných zařízení, především pak:

 • Postupy a zařízení na biochemickou a termochemickou konverzi biomasy pro decentrální lokality bioenergie, biopaliv a biorafinerií
  • Bioplynové elektrárny
  • Teplárny na biomasu
  • Biometanové stanice
  • Bioetanolové stanice
  • Biodieselová zařízení
  • Zařízení na biosyntézu
  • Zařízení na bioodpad
  • Čističky odpadních vod

 

včetně všech vedlejších vybavení a zařízení

   

  • Postupy a zařízení na zpracování zbytkových produktů kvašení
  • Postupy a zařízení pro komplementární využití větrné a sluneční energie
  • Postupy a zařízení ke skladování energie a výkonovému transportu energie
  • Postupy a zařízení na snížení a / nebo recyklaci CO2